Komunikace je tak snadná, ale vrátit se nedá


Komunikace má své následky

Komunikace má své následky

Než cokoliv řeknete, uvědomte si, co Vaše slova mohou způsobit. Ani oprávněné rozzlobení nemusí být důvodem k ublížení ostatním. Komunikace, ačkoliv není fyzická, dokáže velmi potěšit nebo také ublížit. Některá slova si pamatujeme celý život, protože nás silně zasáhla. Ano, komunikace má zasáhnout, ale ku prospěchu firmy, manažera, jeho týmu.

Většinou všichni dokážeme vyjádřit, co chceme v komunikaci sdělit. Vytvářet věty se učíme od narození. Bohužel občas zapomínáme, že každé slovo s sebou nese nejen svůj vlastní význam, ale způsobuje i zcela konkrétní dopady na druhou stranu ( posluchače ). Než cokoliv řekneme, měli bychom si uvědomit, co sdělená věta způsobí druhé straně! Pomůže jim? Ublíží jim? Nasměruje je k nápravě? Tady je třeba si uvědomit, jak lehce se dají slova říct o to hůře se jejich následky napravují. Někdy to ani nelze.

Představte si, že nový pracovník, který nemá zkušenosti, ale moc stojí o danou práci udělá chybu. Chybu, kterou by možná udělal i zkušenější pracovník. Jenže ta chyba Vám způsobí velké ztráty a navíc dostanete negativní zpětnou vazbu od svého šéfa. Naprosto oprávněně se Vám dere na jazyk vyjádření typu „…..Jak jste to mohl udělat? Víte, co jste způsobil? Nic tak hrozného jsem ještě neviděl. Na tu práci prostě nemáte a měl byste jít jinam…….“ Většina nových pracovníků má nižší sebevědomí, protože si plně uvědomují, že prostě nemají zkušenosti. Vy jako jejich nadřízený manažer jste pro ně autoritou. Máte bohaté zkušenosti a tak také poznáte, kdo na danou práci má a kdo ne. Snadno se tak stane, že sebejistota u pracovníka ještě více klesne a udělá další chybu, což jen potvrdí “jeho neschopnost”. I když budete cítit, že jste to přehnali a omluvíte se, slova již nelze vzít zpět. Oba se s tím budete muset naučit žít.

Stejná pravidla platí nejen v práci, ale i v soukromém životě nebo i v komunikaci s dětmi. Zde je třeba být mnohem citlivější.