Komunikaci prospívá kamera


Komunikace vyžaduje kameru

Komunikace vyžaduje kameru

Základem komunikace je přirozenost a schopnost používat správně všechny prvky, které podporují co v komunikaci potřebujeme sdělit a co má vytvořit správný dojem na posluchače. Když se nevidíme, jen se domníváme, jak vypadalo to, co jsme řekli. Někdy se i děje to, že si myslíme, že jsme danou větu řekli, protože jsem se na ni tak pečlivě připravovali, a přitom jsem ji neřekli. Kamera dokáže nezaujatě ukázat, v čem jsme v komunikaci skvělí či jaké drobnosti nám pomohou zvýšit účinek komunikace.

Kamera je velmi obávaný nepřítel každé komunikace. Tak začíná většina tréninků komunikace. Účastníci se kamery bojí. Je to opravdu velký nepřítel nebo skvělý pomocník? Přirozeně se obáváme, že bude vidět každý detail, pohyb, přebrebt, zaseknutí, špatný pohled apod. Ještě navíc se na to budeme dívat. To jsou obavy na začátku. Většinou si představujeme sebe v mnohem horším světle, než je realita. Zkusme se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Kolegové nás stejně viděli v celé řadě komunikačních situaci. Ví, jak reagujeme. My to však nevíme. Málokdo nám řekne, jak na něj působíme. Málokdo je schopen nám dát seriózní zpětnou vazbu a ještě tak, aby do ní nepromítal vlastní představy. Kamera je jediný spravedlivý prostředek, který nám osobně a nezaujatě ukáže, jak nás vidí ostatní. Dá nám reálnou možnost zaměřit se na konkrétní prvky komunikace, které nám pomohou upravit komunikaci tak, abychom se cítili my sami skvěle a navíc vytvářeli správný dojem na ostatní. Jde také o to, abychom pochopili, že naše přirozenost je jeden z nejlepších komunikačních nástrojů. Poznejme ji a využijme. Při hodnocení nahrávek z kamery se vždy soustředíme na to, co Vám jde přirozeně a působí na ostatní pozitivně. Co používáte skvěle a je Vaší oporou v komunikaci. Každý umíme něco skvěle. Je třeba to vědět a v náročných situacích využít. Když to víte, pak si můžete vybrat 1 až 3 věci, které chcete zlepšit. Které Vám pomohou s minimem úsilí zlepšit účinek komunikace. Následné cvičení na kameru Vám pak ukáže, jak dobře jste se soustředili. Mám za sebou více jak 13 let tréninků komunikace pro své klienty. Když účastníci vidí první záznam z kamery a pak závěrečný z konce tréninku, jsou nadšeni, jak se jejich komunikace zlepšila.

Na konci tréninku dostávám zpětnou vazbu na kameru a ta je z 99% naprosto pozitivní až nadšená. Zde je jen několik málo vyjádření účastníků tréninků:

  • Nejlepší z tréninku byla kamera. Viděla jsem se a přesně vím, co mi pomůže.
  • Velmi mě zaujaly praktické ukázky a rozbor nahrávek z kamery.
  • Výborné bylo hodnocení mého vystoupení před kamerou. Se vším jsem se ztotožnil.
  • Skvělý byl nácvik komunikace a prezentace před kamerou.
  • Pozitivní bylo natáčení videí.
  • Mé obavy se naprosto rozplynuly. Zjistil jsem, že působím lépe, než jsem si myslel. Děkuji a kameru chci i příště.:-)

Nebojte se kamery, pomůže Vám ukázat, jak jste dobří. Případně jaké drobnosti stačí dopilovat a Váš účinek komunikace se mnohonásobně zvýší. Moje zkušenost na závěr. Každý kdo má zdravou sebereflexi, trénink komunikace na kameru vítá. Je přirozené se bát neznámého. Je jen cca 1% účastníků, kteří otevřeně křičí proti kameře a manipulují s ostatními. Vždy se v jejich případě ukázalo proč. Věřte, nebyly to zcela čisté úmysly.